"Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda
Re-acciona"

"Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do PROGRAMA MOVES II"

PROCEDEMENTO:
Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable
CÓDIGO : IN421R
CÓDIGO SOLICITUDE: IN421R-328
Tipoloxía do proxecto:
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTIDAS EN PLANS DE TRANSPORTE AO TRABALLO DE EMPRESAS

"Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do Instituto Enerxético de Galicia"

O proxecto de Enerxía subvencionado en concreto es:

  • Expediente: IN421S-363
  • Titular: ASEMEGA SL
  • Tipoloxía do Proxecto: solarfotovoltaica.
  • Titulo operación: INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO.
  • Data de iniciación: 21 setembro 2020.
  • Data fin: 30 Xuño 2021.
  • Potencia instalada: 0,0078 MW.
  • Redución anual estimada de gases efecto invernadoiro: 3,711 ton CO2/ano.