Asemega te presenta un nuevo listado de subvenciones relacionadas con diversos sectores de la economía. Como siempre, si necesitas ampliar información sobre una de ellas, no dudes en contactar con nosotros a través de cualquiera de los medios que ponemos a tu disposición en nuestra web.

📌 CONVOCATORIA pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023 (código de procedemento TR331A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de incorporación social en vivendas para pacientes estabilizados nas unidades asistenciais con especialización en drogodependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, para os anos 2023 e 2024, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento SA462B)
Leer más

📌 CONVOCATORIA de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B)
Leer más

📌 CONVOCATORIA, polo procedemento de anticipado de gasto, de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais para exercicio de 2023 (código de procedemento TR852A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a *concellos de ata 10.000 habitantes* para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas para o ano 2023 (código de procedemento TU503D)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2023 (código de procedemento PR924B)
Leer más