Asemega te presenta un listado con una serie de subvenciones relacionadas con diversos sectores de la economía. Si necesitas ampliar información sobre una de ellas, no dudes en contactar con nosotros a través de cualquiera de los medios que ponemos a tu disposición en nuestra web.

📌 CONVOCATORIA de axudas para o sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais no ano 2023 para o ano 2023 (código de procedemento CT238A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais para o ano 2023 (código de procedemento CT402C)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU para o ano 2023 (código de procedemento MR670D)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR340A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 para o ano 2023 (código de procedemento MR605A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 para o ano 2023 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B)
Leer más

📌 CONVOCATORIA para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades para o ano 2023 (códigos de procedemento MR553A, MR553B e MR550A)
Leer más

📌 CONVOCATORIA de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora do estado das instalacións de tratamento e almacenamento da auga de comunidades de usuarios de abastecemento para consumo humano na Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2023, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento AU232A)
Leer más