O 24 de Marzo abrese o prazo para que aquelas empresas que dispoñan de aloxamentos, excepto as vivendas de uso turístico, ou axencias de viaxes que desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou productos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia se adhieran ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. (código de procedemento TU985C). Unha empresa que xa estivo adherida á campaña Bono turístico#Quedamos en Galicia do ano 2020 debe volver adherirse, cos datos requiridos, para poder participar na campaña 2021. Os establecementos adheridos deberán incluír en toda a documentación e soportes do programa a imaxe corporativa da Xunta de Galicia e a imaxe do programa Bono turístico 2021 #QuedamosenGalicia2 utilizándoa nos produtos e servizos turísticos ofertados con carácter xeral.

A Administración autonómica deseña esta nova edición do bono turístico para que, no momento en que se eliminen as restricións que afectan a mobilidade e impiden o propio proceso da viaxe, teñamos unha ferramenta que motive os galegos e galegas para percorrer os ricos e variados destinos turísticos da nosa Comunidade. Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria, ter coñecemento da sinatura que se lle proporcionou no momento da alta no nomeado Rexistro e dispor de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagamentos, para a execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.

Con esta finalidade, a Axencia Turismo de Galicia destina ao financiamento deste programa a contía de dous millóns de euros (2.000.000 €) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Este importe poderá ser incrementado con outros recursos propios ou doutras entidades que desexen participar nesta iniciativa.

O Bono turístico 2021 #QuedamosenGalicia2 é una tarxeta de prepagamento, que se entregará ás persoas que resulten beneficiarias do procedemento aberto para os efectos, que se activará no momento en que a persoa beneficiaria cumpra cos requisitos determinados neste. A tarxeta prepagamento, que emitirá a entidade bancaria colaboradora, estará operativa ata o 15 de decembro do 2021, data na que perderá toda a súa vixencia. Poderá ser empregada nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ao programa a través da presente convocatoria. Para a instrumentalización desta axuda económica e conforme o procedemento establecido na Resolución da Dirección da Axencia Turismo de Galicia do 1 de marzo de 2021, a entidade Abanca Corporación Bancaria, S.A. resultou seleccionada como entidade colaboradora na xestión das axudas.

En consecuencia, procede agora a selección das empresas turísticas que desexen participar no programa, dado que esta tarxeta só poderá ser utilizada nos establecementos e/ou axencias adheridas a este.